Perjumpaan SUMUR 2018
SMIYT KTRG SBT , 5 Feb : SUMUR merupakan Program Sahsiah Unggul Murid (SUMUR) merupakan cetusan idea YB Dato’ Seri Hishamuddin bin Tun Hussein, Menteri Pelajaran Malaysia pada ketika itu(sekarang Menteri Pertahanan ) Hasrat ini telah disambut oleh Jabatan Pendidikan Islam dan Moral (JAPIM), Kementerian Pelajaran Malaysia dengan mencetuskan Modul 5C ... Continue Reading