imtiaz

School of Excellence


I = Itqan(Kesungguhan)

m = Mahabbah (Kasih Sayang)

t = Takwa (Taat kepada Allah)

i = Istiqamah (Berterusan)

a = Akhlak (Budi Pekerti)

z = Za’amah (Kepimpinan)