Slide15SMIYT KTRG SBT , 10 April : Pertandingan Inovasi Peringkat Antarabangsa akan diadakan pada 11 – 13 April bertempat di Universiti Malaysia Perlis dengan menghantar 2 penyertaan iaitu 1 penyertaan mewakili BPI dan 1 lagi mewakili sekolah.

Anak-anak muda Al fateh membawa cabaran ini di peringkat antarabangsa. semoga semangat juang mereka akan membawa kejayaan untuk sekolah dan membuka mata dunia bahawa SM Imtiaz Kuala Terengganu boleh menyaingi peserta lain.