Slide12SMIYT KTRG SBT , 3 Julai : Kursus ini diadakan di bilik kuliah yang melibatkan semua guru.

Bukan itu sahaja kurus ini juga memberi pendedahan dan  peluang kepada semua pelajar untuk menyertainya. Ianya diadakan di Dewan Asyatibi bagi tingkatan 4  dan tingkatn 3 & 5 di Surau.

Pihak pengurusan sekolah mengundang seorang pakara motivasi dan krew-krewnya yang diketuai oleh Dr. Megat Yusof Sharif , Certified Hypnotherapist( NGH) di bawah E-Class Training Centre ( M ) Sdn Bhd.

Slide9Slide3Slide7