Ujian Lisan Bahasa Inggeris PT3 2015
SMIYT KTRG SBT : Ujian Lisan Bahasa Inggeris bagi calon PT3 telah diadakan pada hari Rabu yang lalu. Ujian ini telah diadakan di sekolah ini dan panelnya terdiri daripada guru disekolah ini juga.   ... Continue Reading