Ujian Bertulis
Mestilah mengambil ujian bertulis iaitu menterjemahkan tulisan rumi ke tulisan jawi ... Continue Reading