Falsafah Sekolah
imtiaz School of Excellence I = Itqan(Kesungguhan) m = Mahabbah (Kasih Sayang) t = Takwa (Taat kepada Allah) i = Istiqamah (Berterusan) a = Akhlak (Budi Pekerti) z = Za'amah (Kepimpinan) ... Continue Reading