MISI
  • Menerapkan Akhlak Al Quran Dalam Segala Aktiviti Harian
  • Memperkasa Pelbagai Bahasa Dalam Pemerolehan Ilmu Pengetahuan Dan Komunikasi
  • Mewujudkan Persekitaran Pembelajaran Yang Kondusif
  • Menerapkan Budaya Cinta Akan Ilmu Sepanjang Hayat
  • Menerapkan Budaya Kerja Berpasukan Dan Musyawarah Dalam Kalangan Warga Sekolah