Objektif
OKBEKTIF SM imtiaz YTKT 1. PENGURUSAN ORGANISASI v Menuju ke arah kesilapan sifar dalam pengurusan sekolahv Memantapkan pengurusan kewangan ke arah mencapai pengurusan kewangan cemerlangv Pengurusan dan tatacara sistem fail yang kemas dan sistematik v Melahirkan guru yang berwibawa dan pelajar yang cemerlang dalam bidang kurikulum, kokurikulum, sahsiah dan kepimpinan v Memastikan sekolah bersih, ... Continue Reading