Berikut adalah Senarai Nama Penyelaras Tingkatan dan Guru Kelas bagi semua tingkatan untuk tahun 2012.