Intructional Leadership in Malaysia : Roles , Practices and Challenges in High Performing School ( HPS )
SMIYT KTRG SBT , 13 Julai : Kaji selidik mengenai kepimpinan Pengetua telah diadakan pada 12 julai. Sebagai Sekolah Berprestasi Tinggi , Tugas sebagai pengetua di sekolah ini amatlah diambil kira agar ianya dapat memacukan pembangunan sekolah samada sistem pembelajaran , pengurusan guru serta staff dan juga kemenjadian murid ke ... Continue Reading