Super English Course -Speaking & Essay Writing
SMIYT KTRG SBT, 14 April : Seramai 202 orang pelajar tingkatan 3 ( 103 ) dan 5 ( 99 ) telah mengikuti Program tersebut di Sekolah hari ini. Ianya dikendalikan oleh Consultant Centrefoward Sdn. Bhd. Ianya bertujuan untuk memahirkan penguasaan Bahasa Inggeris samada dari segi pengucapan dan juga menulis dalam bahasa ... Continue Reading