2016 Bangkok International Intellectual Property , Invention,Innovation and Technology Exposition
BANGKOK, 2 Februari: Dr Duster with Green Cleaner terus menggegarkan pentas Antarabangsa apabila terpilih mewakili Malaysia dalam Pertandingan penghasilan produk di Bangkok yang bermula 2 hingga 6 Februari 2016. Banyak Negara yang terlibat dengan membawa produk masing-masing. Antaranya ialah High Purity Silica from Organic Acid Leaching Treatment Master Cut A Novel Bio Based Rice Veevil ... Continue Reading