Pertandingan Debat Piala Cybersekuriti
KUALA TERENGGANU, 8 Oktober : Bahagian Teknologi Pendidikan  Malaysia KPM dengan kerjasama Kementerian Sains , Teklonogi dan Inovasi ( MOSTI ) telah mengadakan pertandingan debat Piala Cybersekuriti Malaysia peringkat Zon Timur di BTP Negeri Terengganu bermula 6 hingga 8 Oktober 2013. Dalam pertandingan ini sebanyak 7 buah sekolah dari Negeri Pahang ... Continue Reading