Ketua Sektor Pendidikan Islam Rasmi Anugerah Perkhidmatan Cemerlang dan Anugerah Akademik Pelajar
SMIYT KTRG SBT , 17 Julai : Ketua Sektor , Sektor Pendidikan Pendidikan Islam , Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu , Encik Mohd Yuosff bin Rahim hari ini sudi meluangkan masa bagi merasmikan Anugerah Perkhidmatan Cemerlang untuk guru dan kakitangan dan Anugerah Pencapaian cemrerlang matapelajaran bagi tahun 2015. Seranmai 5orang guru dan ... Continue Reading