Penolong Kanan Pentadbiran

DSC_0003 
RUSLAN BIN IBRAHIM
 
B.A(HONS) USULUDDIN
AKADEMI ISLAM UNIVERSITI MALAYA
PENOLONG KANAN PENTADBIRAN ( DG48)
Mula Berkhidmat di Sekolah ini : 2015

One comment on “Penolong Kanan Pentadbiran

 1. nor fairuz nadhirah binti ruslan says:

  Assalamualaikum Puan,
  Saya pelajar Universiti Malaysia Terengganu (UMT) ingin menemu ramah puan.
  Sebungan dengan itu, berikut saya sertakan surat permohonan saya:

  Nor Fairuz Nadhirah Binti Ruslan UK34728
  Blok Ibnu Majah IM308,
  Pejabat Kolej Siswa Sheikh Abdul Malik,
  Universiti Malaysia Terengganu
  21030 Kuala Terengganu,
  Terengganu Darul Iman.

  Pn. FAIDAHNAM BINTI BUSU
  Penolong Kanan Pentadbiran,
  Sekolah Menengah Imtiaz Yayasan Kuala Terengganu,
  Kampung Banggol Karah,
  20050 Serada,
  Terengganu Darul Iman. 30 MAC 2015

  PERMOHONAN UNTUK MENEMU RAMAH
  Assalamualaikum Puan Pengetua,
  1. Merujuk perkara diatas, saya UK34728 Nor Fairuz Nadhirah Ruslan pelajar Universiti Malaysia Terengganu (UMT). Saya dan ahli kumpulan yang lain berhasrat ingin menemu bual puan berkenanaan tugasan yang diberikan kepada kami yakni:

  Subjek: TU2013 Penganjian Tamadun & Kenegaraan Malaysia

  Tajuk: “Permikiran quranik, siantifik, dan ensiklopedik merupakan hasrat Kerajaan Negeri Terengganu terhadap pelajar menengah selaras dengan perkembangan intelektual pada zaman Yunani.”

  Berikut saya sertakan arahan kerja berkenaan tugasan tersebut sebagai rujukan puan:

  ARAHAN KERJA (EDARAN KEPADA PELAJAR)
  TU 2013 (PENGAJIAN TAMADUN & KENEGARAAN MALAYSIA)

  Subjek : Pengajian Tamadun & Kenegaraan Malaysia
  Kod Kursus : TU 2013
  Taraf Kursus : Teras Universiti (WAJIB AMBIL & LULUS)
  Sem. : Sem. 2 (Kemasukan 2014/2015)

  Pensyarah : 1. Dr. Hamdan Aziz – Penyelaras Kursus (K2/K3/K4) hamdan.aziz@umt.edu.my No. Bilik 115, Bangunan PPSE
  2. Dr. Firdaus Khairi Abd Kadir (K1/K6/K8)
  3. Tuan Haji Zakaria Ibrahim (K5/K7/K9)
  Jumlah jam : 1. 3 jam seminggu x 14 minggu= 42 jam (wajib hadir keseluruhan).
  2. Syarat lulus adalah HADIR & LULUS bagi semua aspek penilaian iaitu tugasan/ujian termasuk KEHADIRAN

  Kaedah Pengajaran: 1. 14 jam adalah kuliah manakala 28 jam adalah pembentangan/ perbincangan pelajar terhadap hasil tugasan.
  2. Anda DIWAJIBKAN mendaftar dengan Massive Open Online Corses (MOOCs) dengan terlibat secara aktif serta download nota TU 2013 melalui laman tersebut.
  Tugasan : 1. Explorace Jati Diri (Tokoh/ bangunan & tempat bersejarah)
  i. Pelan Tindakan (5%)
  ii. Video/ Dokumentari (15% meliputi isi (8M), kreativiti (4M) dan teknikal (3M).
  2. Dokumentasi/ laporan & Esei (15%)
  3. Komitmen (10%)
  4. Pembentangan tajuk tugasan (15%)
  5. Kuiz (10%)
  6. Peperiksaan Akhir (30%)

  Perincian Tugasan: 1. Pelajar membentuk kumpulan serta melantik KETUA KUMPULAN dalam kumpulan seramai antara 8-10 orang
  setiap kumpulan pada MINGGU PERTAMA- KEDUA.
  2. Merancang untuk mengenal pasti tokoh/ tempat bersejarah pada MINGGU Ke-3.
  3. Serahan Pelan tindakan pada MINGGU Ke-4.
  4. Pembentangan kumpulan pada MINGGU KEEMPAT HINGGA MINGGU Ke-12.
  5. Pembentangan video pada MINGGU Ke-10.
  5. Menghantar laporan dokumentari/ dokumentasi pada MINGGU Ke-12-13.

  Tajuk Pembentangan:
  1. Fungsi agama sebagai pembentuk masyarakat bertamadun serta hubungan dalam pengamalan masyarakat kini (Kajian lapangan di Masjid Abidin Kuala Terengganu/ Masjid Cina di Rantau Panjang).
  2. Kejatuhan dan kelemahan sesebuah tamadun sangat berkait rapat dengan akhlak tingkah laku seseorang pemimpin serta rakyat (Kajian lapangan/ pemerhatian/ Kepustakaan/ Bandaraya Melaka).
  3. Bincangkan kedudukan kaum India di Terengganu dalam konteks sosiobudaya serta hubungan dengan masyarakat Melayu khususnya di Terengganu (Kajian lapangan masyarakat India di Kuala Terengganu).
  4. Kewujudan Kg. Cina serta Kg. Tiruk di Kuala Terengganu merupakan sebahagian kegiatan diaspora penduduk Cina di Terengganu (Pemerhatian/ kajian lapangan/Kg Cina dan Kg Tiruk).
  5. Pemikiran Quranik, Saintifik dan Ensiklopedik merupakan hasrat kerajaan negeri Terengganu terhadap pelajar menegah selaras dengan perkembangan intelektual pada zaman Yunani (Kerja lapangan sekolah-sekolah Imtiaz Terengganu).
  6. Al-Quran dan As Sunnah merupakan sumber utama dalam akidah, akhlak dan syariat umat Islam serta pembentukan Tamadun Islam (Institut Al-Quran (IQ) Terengganu).
  7. Teori kedatangan Islam ke alam Melayu dikaitkan dengan pendakwah dari Tanah Arab, India serta Cina serta pengaruh terhadap sosiobudaya penduduk alam Melayu (Jejak warisan/ kubur/ bukti).
  8. Inskripsi pada Batu Bersurat Piagam Terengganu (BBPT) membuktikan kedatangan pengaruh sosiopolitik dan budaya mekar mewangi dalam pemikiran penduduk Terengganu (Kajian terhadap Batu Bersurat Piagam Terengganu di Muzium Terengganu)
  9. Kedudukan geografi Tanah Melayu merupakan faktor penggalak kepada perdagangan sebelum abad ke-19 di Tanah Melayu (Pemerhatian/ Kepustakaan/ Kuala Berang dan Kuala Krai).
  10. Penguasaan British dalam kerangka politik dan pentadbiran di Tanah Melayu menimbulkan reaksi penentangan (Jejak tokoh—Mat Kilau/ Tok Gajah dan Abdul Rahman Limbong).
  11. Tokoh-tokoh Melayu dan Bukan Melayu dengan nurani yang ikhlas bersatu membentuk kemerdekaan (Jejak Tokoh politik veteran/ temu bual).
  12. Konsep Malaysia- bila dan bagaimana bermula? Pembentukan Malaysia- penilaian terhadap negeri-negeri dalam Persekutuan terutama Kelantan (Kepustakaan /temu bual tokoh politik veteran).
  13. Jejak Wakil rakyat setempat- kemenangan melalui pilihan raya serta sumbangan (temu bual dengan Wakil Rakyat Ahli Dewan Rakyat atau ADUN)
  14. Dewan Undangan Negeri merupakan badan legislatif peringkat negeri yang berperanan menggubal dasar peringkat negeri (Lawatan Bangunan DUN/ temu bual).
  15. Sistem kehakiman syariah adalah berligar dalam konteks akidah, akhlak dan syariat khusus terhadap orang Islam (Kerja lapangan-Mahkamah Syariah).
  16. Tamadun sering dikaitkan dengan keindahan alam sekitar manakala persekitaran yang tidak kondusif melambangkan keruntuhan sesebuah tamadun (Kajian lapangan di kawasan rekreasi serta polisi kerajaan Tempatan)
  17. Dialog antara tamadun sangat diperlukan dalam masyakat plural seperti Malaysia (kerja lapangan rumah ibadat penganut Islam/ Hindu/ Buddha/ Kristian/ temu bual/ pemerhatian)
  18. Dasar luar Malaysia terhadap isu Tuntutan Sulu terhadap Sabah, Pulau Batu Putih, Pulau Sipadan dan Ligitan, Kepulauan Spratly, Limbang, Ambalat dan Pulau Pisang (Kerja Kepustakaan/ temu bual tokoh).
  Salinan kepada;
  1. Ketua Jabatan Pengajian Kenegaraan dan Peradaban- Dr. Hailan Salamun
  2. Timbalan Dekan Akademik dan HEP- Prof. Madya Dr. Azlina Abu Bakar @ Mohd
  3. Fail Penyelaras

  2. Sehubungan dengan itu, mohon jasa baik puan untuk memberi kerjasama dan membuka ruang kepada kami untuk mengupas pandangan dan pendapat puan berkenaan tajuk tersebut.

  3. Sebarang pertanyaan pihak puan boleh menghubungi saya Nor Fairuz Nadhirah Binti Ruslan pada talian 0176786554 atau emailkan kepada akaun saya fairuznadhirah@rocketmail.com untuk mengetahui keterangan yang lebih lanjut.

  4. Diharapkan agar puan dapat memberikan kata putus mengenai permohonan untuk ditemu bual mengenai tugasan pihak kami ini kepada saya selewat-lewatnya 3 April 2015. Sila sertakan tarikh dan masa yang bersuaian bagi pihak puan juga alamat dan nombor yang dapat kami hubungi.

  Segala jasa baik daripada pihak puan, saya dahulukan dengan ucapan ribuan terima kasih.

  Yang Benar,
  UK34728 NOR FAIRUZ NADHIRAH BINTI RUSLAN
  PELAJAR PENGAJIAN TAMADUN DAN KENEGARAAN MALAYSIA
  UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Leave a Reply

Your email address will not be published.