Bengkel Pengurusan Laman Web Sekolah
SMIYT KTRG SBT , 17 Februari : Pembinaan laman web sesebuah sekolah amat perlu ketika ini sebagai sumber maklumat agar orang luar dapat mengetahui perkembangan sekolah dengan lebih cepat. Ianya bertepatan dengan zaman kini yang canggih dan mereka sudah begitu sinonim dengan kemajuan masa kini. Justeru itu , seramai 15 pegawai ... Continue Reading