874bad66-b226-4533-8a5f-07f4fc0ee8b4PULAU KAPAS , 23 April : Koperasi Sekolah dengan kerjasama ANGKASA Kebangsaan telah menerima tamu dari SMK Abu Bakar, Bangi Selangor dalam Program Koperasi Sekolah seramai 36 tamu.

Tamu telah di bawa ke Pulau Kapas bagi melengkapkan aktiviti program tersebut. Mereka juga telah dibawa melawat Taman Tamadun Islam bergantung kepada pakej PKS yang ditetapkan. Program tersebut telah bermula pada 22 hingga 23 April yang lalu.

e556693d-4bc2-4eaf-997c-9237ff7b32df97ed8c3e-ba2f-4f1c-a1c8-c8af32f5ef1f40a5ce07-e2bc-4629-9ba6-e5bda04207b2